Tên đăng nhập: abcxyz

Mật khẩu: ***Vic

Bản cài đặt đã đổi tên nhằm vượt qua sự kiểm duyệt
Bản cài đặt đã đổi tên nhằm vượt qua sự kiểm duyệt

Bản web không mượt như bản App.